salut i escola febrer 2015L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Vilanova del Camí ha consolidat l’èxit del programa “Salut i escola”, en què diversos professionals sanitaris fan xerrades als alumnes de l’Institut de Vilanova i d’altres centres que ho demanen, i que aquest curs es preveu que arribaran a més de 600 estudiants. Entre els temes que es tracten n’hi ha d’especial interès per als joves, com ara sexualitat, tatuatges, mètodes anticonceptius, tabaquisme, afectivitat, etc. A més, alguns dels tallers s’adrecen als docents dels centres, com el de primers auxilis.

Sovint, aquestes sessions van lligades a alguna assignatura que estan cursant els joves i volen ser un punt d’informació i consell sobre els dubtes que els alumnes puguin tenir. El programa d’aquest curs a Vilanova del Camí finalitzarà el mes d’abril i, en total, s’hauran fet xerrades a més d’una vintena de grups d’ESO i de batxillerat de l’IES Pla de les Moreres. Les sessions també estan obertes a altres centres educatius que les sol·licitin.

El programa “Salut i escola”, del Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat, té l’objectiu de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat, per reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i detectar problemes de salut dels joves a fi d’intervenir-hi al més aviat possible. El programa se centra, principalment, en la salut mental, l’afectiva i sexual, el consum de drogues i els trastorns de la conducta alimentària.

salut i escola febrer 2015L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Vilanova del Camí ha consolidat l’èxit del programa “Salut i escola”, en què diversos professionals sanitaris fan xerrades als alumnes de l’Institut de Vilanova i d’altres centres que ho demanen, i que aquest curs es preveu que arribaran a més de 600 estudiants. Entre els temes que es tracten n’hi ha d’especial interès per als joves, com ara sexualitat, tatuatges, mètodes anticonceptius, tabaquisme, afectivitat, etc. A més, alguns dels tallers s’adrecen als docents dels centres, com el de primers auxilis.

Sovint, aquestes sessions van lligades a alguna assignatura que estan cursant els joves i volen ser un punt d’informació i consell sobre els dubtes que els alumnes puguin tenir. El programa d’aquest curs a Vilanova del Camí finalitzarà el mes d’abril i, en total, s’hauran fet xerrades a més d’una vintena de grups d’ESO i de batxillerat de l’IES Pla de les Moreres. Les sessions també estan obertes a altres centres educatius que les sol·licitin.

El programa “Salut i escola”, del Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat, té l’objectiu de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat, per reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i detectar problemes de salut dels joves a fi d’intervenir-hi al més aviat possible. El programa se centra, principalment, en la salut mental, l’afectiva i sexual, el consum de drogues i els trastorns de la conducta alimentària.