Emprenedoria Institut Pla de les Moreres 2016 (3)

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, seguint la tendència dels últims anys per donar a conèixer la cultura emprenedora a la població més jove de Vilanova del Camí, juntament amb l’Institut Pla de les Moreres torna a apostar per reeditar els tallers de generació d’idees i el foment de la cultura emprenedora.

Durant el mes de març s’han realitzat les sessions de sensibilització a la cultura emprenedora als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut. En aquestes sessions “Imagina la teva Empresa” els alumnes han vist una breu pinzellada del que significa ser emprenedor/a i les habilitats més destacades del caràcter emprenedor i de l’estat de l’emprenedoria a Catalunya.

A part, durant els mesos de gener a juny els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de participaran en diferents tallers per tal de tenir un primer contacte amb el que anomenem cultura emprenedora. Pel que fa als alumnes de 1r de Batxillerat han realitzat una sessió encarada a la Generació d’Idees, com sorgeix la idea inicial. I, també, una sessió anomenada Elevator Pitch amb la qual han ensenyat als alumnes a explicar la seva idea en pocs minuts.

Finalment es treballa, ja només amb alumnes de 2n de batxillerat, l’estructura del Pla d’empresa, les possibles formes jurídiques, l’estudi de mercat, l’anàlisi DAFO del negoci i el pla financer. Aquests alumnes hauran d’elaborar un pla d’empresa seguint aquests aspectes. L’objectiu és introduir elements de valor afegit a la formació acadèmica, a la vegada que es fomenta una major participació i motivació entre els estudiants.

Després, les tècniques de Promoció Econòmica i l’equip docent avaluaran cada una de les iniciatives aportades pels alumnes i es valorarà la possibilitat d’atorgar un reconeixement o premi tecnològic als participants més destacats.


Aquesta acció de sensibilització a l’emprenedoria està organitzada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí amb el suport de la Diputació de Barcelona i el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya


Emprenedoria Institut Pla de les Moreres 2016 (4)