Espais dels somnis foto facebook de Espai dels somnisL’Espai pels Somnis d’Igualada ha aconseguit guanyar la primera batalla judicial contra el bisbat de Vic. El jutjat d’instrucció 2 d’Igualada ha decidit arxivar la causa penal per un presumpte delicte d’usurpació d’immobles contra el col·lectiu.  Segons publica avui el setmanari de comunicació independent La Directa, en un auto notificat aquest dimarts, el jutjat considera que l’abandonament de l’espai per part dels propietaris, el Bisbat de Vic, impossibilita continuar amb la causa penal contra el que ara és un centre social amb un ús social per a la població de la capital de l’Anoia. De fet a la resolució es diu que l’edifici i els seus terrenys, situats al passatge Verdaguer, ara tenen una funció de “Casal”.

L’òrgan judicial ha acordat el sobreseïment lliure i l’arxiu de les actuacions entenent que l’espai es trobava abandonat des de feia més de cinc anys segons els representants de la propietat i des de feia més de deu anys segons els i les okupants. Amb aquesta decisió queda anul·lada l’amenaça de desallotjament, tal i com el mateix jutjat ha comunicat a la comissaria dels Mossos d’Igualada. El Bisbat de Vic ara podrà obrir un procediment civil de recuperació de la possessió en cas que ho considera pertinent o, per contra, negociar amb l’assemblea de l’Espai pels Somnis la cessió de l’ús de l’espai.

Segons recull La Directa, l’auto judicial és molt contundent en relació al delicte d’usurpació –el 245.2 del Codi Penal–, i basant-se en el principi de mínima intervenció penal conclou que el dret a la propietat no és il·limitat i està acotat per l’ús social que se’n faci. En aquest sentit, i recollint la jurisprudència de la secció tercera de l’Audiència de Girona i la secció de l’Audiència de Barcelona assenyala que “hauran de quedar exclosos de la protecció penal els immobles que no estiguin en condicions de ser habitats” i que “la possessió protegida a l’ordre penal és la que es disfruta de manera efectiva, no només perquè la que no es disfruta ja té la seva protecció a l’ordenament civil, sinó perquè el dret penal, no ha de protegir la possessió que no s’exerceixi obtenint una utilitat individual“.