Aquest any 2016 la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou Decret d’activitats de lleure, l’elaboració del qual es va treballar conjuntament amb els moviments i federacions d’educació en el lleure, les entitats patronals i les escoles d’educadors/es.

Aquest nou decret ha entrat en vigor l’1 de novembre i introdueix alguns canvis substancials respecte a l’anterior normativa:

  • A més a més de les activitats de lleure, es regulen activitats esportives, com ara casals esportius, campus, rutes esportives, etc. i equipara el nombre de dirigents i les ràtios amb els de les activitats de lleure, tot respectant, però, les titulacions esportives
  • S’amplia l’abast del decret incloent les activitats amb infants menors de 3 anys i n’estableix unes ràtios específiques
  • Modifica les ràtios de nens/es per monitor/a -establint l’obligatorietat que hi hagi sempre un mínim de 2 dirigents i deixant un marge de 4 nens/es abans no sigui obligatori ampliar el nombre de monitors/es- i augmenta el nombre de persones de l’equip dirigent que ha de tenir titulació
  • Es crea el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, on serà imprescindible estar inscrit de cara a acreditar el fet de disposar de la titulació necessària per comptabilitzar com a monitor/a titulat. També hi ha un registre similar per als Professionals de l’Esport
  • Augmenta els capitals de les assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents

Per conèixer-ne més detalls, clica AQUÍ

A més, s’aniran realitzant sessions formatives arreu del territori per tal d’explicar i aclarir el nou decret. Si vols saber quines jornades hi ha programades, clica AQUÍ