ple 29 setembre14.jpg (6)El ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar per unanimitat en la darrera sessió ordinària del passat 29 de setembre la convocatòria de beques als estudiants universitaris, de grau superior o de grau mig. Per segon any consecutiu, s’ha creat una bossa dotada amb 30.000 euros per ajudar als estudiants vilanovins.

La regidora d’Educació, Marta Trullols ha explicat avui a La Carmanyola que després de l’experiència de l’any passat, s’ha modificat una mica la convocatòria. La principal diferència respecte a l’any passat  és el sistema de baremació que té en compte les notes, el tipus de família, la renda familiar… Una baremació que era “millorable” i que en aquesta segona convocatòria permetrà repartir més ajuts, segons afirma Trullols.

Els beneficiaris d’aquestes beques han de ser joves de fins a 26 anys tot i que podran ser també beneficiàries aquelles persones que superin aquesta edat sempre i quan acreditin que estan a l’atur. Un altre dels requisits fonamentals és estar matriculat per cursar estudis universitaris o de formació professional i no tenir un nivell de renda familiar superior a 4,21 vegades l’Indicador de Renda Suficiència de Catalunya.

Els imports previstos per aquests ajuts van des de 300 fins a 600 euros segons la puntuació obtinguda.

Recordem que les bases de la convocatòria estan penjades al web municipal vilanovadelcami.cat

Les sol·licituds per optar a les beques es poden presentar durant el termini de 20 dies des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Segons la regidora Marta Trullols, si no es presenten al·legacions, a finals del mes d’octubre o principis de novembre es podria publicar l’anunci al BOP.

Podeu escoltar l’entrevista dins el programa la Carmanyola, en aquest reproductor: