La Comissió d’Espai Públic i Vialitat, va acordar el passat mes de setembre implantar la zona 30 a diferents carrers del Casc Antic amb l’objectiu de facilitar la cohabitació de vehicles, bicicletes i vianants. També va aprovar la tala de l’arbrat de les voreres de la C244 que ha provocat moltes queixes dels veïns de la zona i properament també s’arranjaran les del Polígon Riera de Castellolí, malmeses per les arrels dels arbres. En la darrera sessió també es va aprovar la instal·lació d’aparells per aparcar les bicicletes, monopatins i patinets als centres escolars.

Rosi Grados oct15 V02

Vilanova del Camí implantarà la zona 30 a diferents carrers del nucli antic

Vilanova del Camí implantarà, durant les properes setmanes, la zona 30 a diferents carrers del nucli antic. Concretament afectarà els carrers Santa Llúcia i Onze de Setembre, des del carrer St. Josep al carrer Major; el carrer Major, entre Sta. Llúcia i plaça Major; Sant Isidre, des de Miquelets a Alfons XIII; carrer Nou, Carrasclet i Jueus; i també carrer de la Font, des de Miquelets fins a enllaçar amb la zona esportiva de Can Titó.

Aquest és un dels acords que va adoptar la Comissió d’Espai Públic i Vialitat amb l’objectiu, explica la regidora d’Obres i Urbanisme, Rosi Grados, de pacificar el trànsit de la zona. Aquesta acció, explica Grados, “ha de permetre la convivència entre els vehicles, els ciclistes i els vianants, que tindran prioritat en aquestes vies”.

Les tasques d’implantació de la zona 30 aniran a càrrec des de la brigada municipal. Es senyalitzarà la via amb pintura vermella i el TAC s’encarregarà de la senyalització horitzontal.

carrer major segona ma V02

Es treu l’arbrat de la carretera de La Pobla per evitar molèsties als veïns

 Aquests dies hem vist que als laterals de la carretera de La Pobla s’han tallat els arbres i arbustos. La Comissió d’Espai Públic i Vialitat  li va donar el vist-i-plau després d’avaluar-lo amb els serveis tècnics. La regidora d’urbanisme ha explicat que les voreres són molt estretes i dificulten, per exemple, la circulació de cadires de rodes o cotxets infantils.

Aquesta era una vella petició dels veïns de la zona, amb alguns dels quals ha parlat personalment el regidor de Medi Ambient, Luís Perea. Els veïns van posar-lo en coneixement que en alguns casos tenien problemes per accedir als aparcaments del seu propi domicili a banda d’altres inconvenients com les plagues d’insectes en certes estacions de l’any.

Obres Crta La Pobla tallat d'arbrat oct15 V02

Les voreres del polígon Riera de Castellolí malmeses per les arrels dels arbres

A la Comissió d’espai públic i vialitat també es va acordar fer una actuació a les voreres del Polígon Riera de Castellolí, malmeses per les arrels dels arbres. Aquesta actuació consistirà en  tallar les arrels dels arbres que malmeten les voreres, eixamplar els escossés dels arbres i reposar les lloses de formigó de les voreres.

La regidora ha avançat que aquesta obra es licitarà en breu i que es convidaran a diferents empreses, “vilanovines sempre que sigui possible”, perquè presentin les seves ofertes.

 Obres Pol Riera de Castelloli arrels arbrat oct15 V02

Les escoles disposaran d’aparcaments de bicis, patinets i monopatins

Un altre dels acords de la Comissió d’Espai Públic i Vialitat té a veure amb els centres educatius on properament s’instal·laran aparcaments de bicicletes, patinets i monopatins. La regidora recull així la proposta que li han fet arribar la ciutadania i fa setmanes que valora les millors ubicacions i els models més pràctics.

Aquests aparells que s’instal·laran a l’interior dels centres educatius, però també està previst instal·lar-ne, “únicament de bicicletes”, a l’exterior del Mercat Municipal, on antigament ja n’hi havia hagut, i també a l’ambulatori. La regidora no descarta anar ampliant aquesta aparcaments a altres zones del municipi sempre que hi hagi una demanda ciutadana.

APARCAMENT BICICLETES V02

Què és i qui forma part de la Comissió d’Espai Públic i Vialitat

 La Comissió d’Espai Públic i Vialitat és un espai en el qual es porten a debat temes relacionats amb la via pública. La presideix la regidora d’Obres i Urbanisme, Rosi Grados, i hi participen els representants dels diferents grups municipals i el cap dels Serveis Tècnics, l’inspector municipal i l’Inspector en cap de la Policia Local.

Aquestes reunions, de caire formal, tenen un ordre del dia en el qual s’incorporen temes a proposta de l’equip de govern, dels grups de l’oposició, dels serveis tècnics i de la ciutadania, sempre que siguin d’interès general.

Durant aquestes comissions també es fa un seguiment del Pla de Mobilitat Intermunicipal.

La propera Comissió d’Espai Públic i Vialitat encara no té data però segons explica la regidora Rosi Grados es celebrarà abans que s’acabi l’any. És la seva voluntat fer-ne una cada dos o tres mesos per poder tractar amb calma tots  els temes que es proposen.