Les ajudes concedides oscil·len entre els 200 i 600€ en funció de la distància entre el domicili de l’alumne i el centre escolar i el nivell de renda de la unitat familiar.

Podeu sol·licitar les ajudes presentant tota la documentació necessària al Registre de l’Ajuntament abans del 23 d’Octubre.

Trobareu tots els documents relacionats i la instància a aquí .