I despres de ESO 2015 V02

En acabar l’ESO,  els joves han de prendre una decisió sobre quina serà la opció formativa que volen seguir en funció dels propis interessos o habilitats. És en aquest moment que cal més informació i reflexió al voltant de l’itinerari que s’escollirà per a dedicar-se professionalment.

Per tal de facilitar la presa de decisions, des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’edita anualment el quadríptic “I després de l’ESO?” i s’organitzen sessions d’informació i orientació professional per a l’alumnat de 4t ESO de l’Institut Pla de les Moreres i  l’IE Balmes – UEC.

En aquest quadríptic es presenta tot l’itinerari formatiu que es pot cursar al sistema educatiu a partir de l’ESO: Batxillerat, CFGM, CFGS i altres opcions formatives i també es publiquen els centres de formació més propers a Vilanova del Camí.

Una informació que es reforça amb diferents sessions informatives que comencen avui i que seguiran els dies 14, 17, 21 i 22 d’abril.

En aquestes sessions es facilita als alumnes un dossier de recerca de feina,  i s’explica amb un audiovisual els diferents recursos que poden utilitzar els joves i finalment es realitza una visita al Club de Feina.