Inst-pla-de-les-moreres emprenedoria arxiu

El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, seguint la tendència dels últims anys de potenciar l’emprenedoria entre els joves, ha donat tret de sortida a la segona edició dels tallers de generació d’idees sota el lema de .

Durant els mesos de gener a juny els alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat de l’Institut Pla de les Moreres participaran en diferents tallers per tal de fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat  de l’Institut.

De cara a l’últim trimestre del curs 2013-2014 es treballarà, ja només amb alumnes de 2n de batxillerat, l’estructura del Pla d’empresa, les possibles formes jurídiques i l’anàlisi DAFO del negoci, entre altres temes. Finalment, aquests alumnes hauran d’elaborar un pla d’empresa seguint aquests aspectes. L’objectiu és introduir elements de valor afegit a la formació acadèmica, a la vegada que es fomenta una major participació i motivació entre els estudiants.

Després, les tècniques de Promoció Econòmica i l’equip docent avaluaran cada una de les iniciatives aportades pels alumnes i es valorarà la possibilitat d’atorgar un reconeixement o premi tecnològic als participants més destacats.

Els tallers estan dirigits per Juanjo Pérez Amador de la companyia Del Consultors. Durant una hora, per cada taller, els alumnes tindran un primer contacte amb les dades bàsiques d’emprenedoria a Catalunya: per quines raons s’emprèn, pensament lateral, innovació, què és una idea de negoci, la generació d’idees i les habilitats i aptituds per emprendre. També realitzaran un test d’habilitats emprenedores per tal de veure quines són les aptituds que tenen més consolidades.

Aquests tallers de Generació d’Idees van tenir una molt bona acceptació per part del centre el curs anterior. Per aquest motiu, Promoció Econòmica fa una aposta en ferm per continuar tirant endavant aquest projecte de col·laboració amb l’Institut Pla de les Moreres cap a la cultura emprenedora del jovent de Vilanova del Camí.