Vilanova del Camí

ESO i batxillerat

IES Pla de les Moreres

C/ Cristòfor Colom, s/n. Vilanova del Camí. 93 804 19 50

 • Ciències Socials i Humanitats
 • Ciències i Tecnologia

Idiomes

English Corner

C/Manresa, 27. Vilanova del Camí. 93 807 07 70

Estímul

Ctra. de la Pobla, 157. Vilanova del Camí. 93 802 56 06

 

Igualada

ESO

IES Joan Mercader

C/ Sant Vicenç, 27. Igualada. 93 805 54 26

IES Pere Vives Vich

Av. Emili Vallès, 17. Igualada. 93 803 15 99

IES Badia i Margarit (1r cicle ESO)

Av. Montserrat, 38 – 40. Igualada. 93 803 61 32

Batxillerat

IES Joan Mercader

C/ Sant Vicenç, 27. Igualada. 93 805 54 26Ciències

 • Ciències Socials i Humanitats
 • Ciències i Tecnologia
 • Arts

IES Pere Vives Vich

Av. Emili Vallès, 17. Igualada. 93 803 15 99

 • Ciències Socials i Humanitats
 • Ciències i Tecnologia

Institut Milà i Fontanals

Av. Emili Vallès, 4. Igualada. 93 805 57 50

 • Ciències Socials i Humanitats
 • Ciències i Tecnologia

Formació Professional

Institut Milà i Fontanals

Av. Emili Vallès, 4. Igualada. 93 805 57 50

Grau Mitjà

 • Gestió Administrativa
 • Electromecànica de vehicles automòbils
 • Comerç
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Instal·lacions de telecomunicacions
 • Operacions de procés de pasta i paper
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Farmàcia i parafarmàcia
 • Atenció a les persones en situació de dependència
 • Manteniment electromecànic
 • Sistemes micronifnormàtics i xarxes

Grau Superior

 • Activitats físiques esportives
 • Administració i finances
 • Automoció
 • Comerç internacional
 • Desenvolupament d’aplicacions web
 • Projectes d’edificació
 • Dietètica
 • Educació infantil
 • Indústries i procés de pasta i paper
 • Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
 • Integració Social
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Manteniment electrònic
 • Mecatrònica industrial

EMA Gaspar Camps

Av. Barcelona, 105, 1r. Igualada. 93 805 52 62

Grau Mitjà

 • Assistent al producte gràfic imprès
 • Artesania en Cuir

Grau Superior

 • Gràfica publicitaria

Estudis universitaris

Campus Universitari d’Igualada

 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial
 • ADE Industrial
 • Grau en Infermeria
 • Màster Universitari en Enginyeria del Cuir
 • Màster en direcció tècnica de l’adobatge
 • Postgrau en direcció comercial i màrqueting
 • Postgrau en emprenedoria
 • Postgrau en gestió ambiental
 • Postgrau en tècniques d’adoberia

Altres ofertes formatives

CFA – Escola d’adults d’Igualada

C/ Concepció, 19. Igualada. 93 804 37 10

PTT Igualada (Institut Milà i Fontanals)

Idiomes

Escola Oficial d’Idiomes

Av. Barcelona, 105. Igualada. 93 803 32 01

No name school

C/ Florenci Valls, 27. Igualada. 93 804 00 21

The English Centre

C/ Òdena, 26. Igualada. 93 804 45 54

Ready enguage School

Pg/ Verdaguer, 16. Igualada. 93 515 51 21

Partner

Av. Barcelona, 105. 93 803 66 95

Anoia Lingua

C/ Santa Caterina, 28, baixos. Igualada. 93 804 08 66

 

Catalunya

Consulta TOTS els estudis que es poden cursar a Catalunya.

ESO, Batxillerat i Formació Professional

Estudis universitaris