Patricia Riera DAE V02

Prevenir i sensibilitzar els joves sobre la violència de gènere és el principal objectiu del programa “Connecta’t amb amor” que Dones amb Empenta ha tornat a reprendre aquest curs i que es duu a terme als instituts i centres educatius de l’Anoia. Des de fa quatre anys el programa s’adreça als alumnes d’ESO, Batxillerat, Cicles i també als d’espais educatius especials. A més, l’orientació amb les famílies i la sensibilització amb el professorat són eixos d’intervenció complementaris, però també imprescindibles.

El programa es desenvolupa en forma de tallers i també en sessions individualitzades. Serveixen per parlar i reflexionar sobre les experiències de parella, les relacions de gènere i per generar espais de debat entorn a les desigualtats de poder i les expressions de violència més subtils. Els centres d’ensenyament sovint són els que fan una demanda concreta per rebre aquestes xerrades que s’intenten adaptar al perfil de cada grup d’edat, atenent la realitat particular de cada col·lectiu, sobretot si hi ha un conflicte determinat.

Patrícia Riera, responsable del programa en aquesta quarta edició, explica que l’experiència amb el jovent està sent molt enriquidora. Assenyala que a nivell teòric els joves coneixen força bé el discurs sobre la condemna de la violència, però a la vegada també afirma que reprodueixen conductes i estereotips que no porten a relacions saludables. És per això els tallers esdevenen un espai per remoure emocions i prejudicis que poden conduir a la transformació d’actituds.

En aquests 4 anys del projecte “Connecta’t amb amor”, Dones amb Empenta destaca “la importància d’accedir a un espai on els joves se senten molt còmodes: els seus centres d’ensenyament, on passen moltes hores”. Aquest és un element imprescindible perquè el projecte tingui èxit. Patrícia Riera diu que “el fet d’acostar la proposta a l’espai dels joves i no fer-los desplaçar, facilita molt les coses”.

Pel que fa a les dades del programa, des de DAE les valoren molt positivament. Durant el 2014 es van atendre un total de 3.000 adolescents, es van fer 78 tallers i 34 joves van ser atesos de manera individual. Les dades de 2015 contemplen que també s’ha pogut atendre uns 3.000 adolescents tot i que ha baixat el nombre de tallers i d’alumnes que van ser atesos individualment. En total, però, el volum de persones beneficiàries del programa és major, perquè també arriben a les famílies.

Entre un curs i l’altre varien les xifres de tallers o sessions individuals realitzades depenent del finançament i dels recursos econòmics de què disposa l’entitat. Per aquest curs 2015-2016, per exemple, han pogut renovar conveni amb l’obra social La Caixa per mitjà d’una subvenció, a la qual només poden accedir de manera bianual.

Segons Riera, propostes com aquestes de treball amb el jovent són molt necessàries. Subratlla que “la presència als instituts permet constatar que les desigualtats i les conductes masclistes estan molt interioritzades i normalitzades socialment de manera inconscient”.

D’altra banda, Dones amb Empenta i el Servei d’Atenció Primària de l’Anoia des de l’Institut Català de la Salut realitzen un servei anomenat “Tarda Jove” que anima al jovent a compartir els seus dubtes sobre sexualitat i igualtat. Està obert tots els dilluns de 6 a 8 del vespre, a la tercera planta del CAP Igualada Urbà i no cal demanar cita prèvia.

Hem de recordar que Dones amb Empenta treballa des de fa 18 anys, desenvolupant projectes socials en aspectes relatius al gènere, la discriminació i la violència.


Podeu trobar-les al carrer del Clos d’Igualada, número 42, 2n pis, al telèfon 93804 54 82 o a la pàgina web www.dae.cat