Beques i ajuts

Beques per ensenyaments postobligatoris no universitaris

Aquestes beques estan dirigides als següents estudis:

 • Batxillerat.
 • Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior.
 • Ensenyaments artístics.
 • Ensenyaments esportius.
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials.
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la FP i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
 • Programes de qualificació professional incial.
 • Formació Professional Bàsica i Programes de Formació i Inserció (PFI).
 • Estudis religiosos i militars.

Beques de caràcter General per a estudiants que cursin estudis Postobligatoris

Aquestes beques van destinades a estudiants universitaris que estiguin cursant els següents estudis:

 • Ensenyaments universitaris EEES conduent a títols oficials de Grau i Màster
 • Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mester, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
 • Cursos de preparació per accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitat públiques.
 • Complements de formació per a l’accés u obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de Grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.
 • No s’inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d’estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni títols propis de les universitats.

Beques per universitaris (Equitat) 

Objecte: Obtenir una acreditació del tram de renda familiar i una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per a estudiants matriculats a les universitat següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

I per altres centres adscrits:

 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC, centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Dirigit a alumnes d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà o Grau Superior, ensenyaments artístics, professionals, PFI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o causa de les seves elevades capacitats intel·lectuals.

Ajuts individuals de menjador

L’objecte d’aquest ajut és donar suport a l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca de l’Anoia que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO), que tingui dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïta del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

Beques del Ministeri d’Educació

Ajudes econòmiques de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

 • Ajudes al transport per alumnes universitaris, de Grau Mitjà i de Grau Superior (obertura de convocatòria cada mes d’octubre).
 • Beques d’anglès avançat. Beques destinades a aquelles persones que vulguin millorar el seu currículum fent el curs d’anglès avançat.