Despres ESO 2014 imatgePer  tal de fer front a la decisió de què estudiar quan els joves vilanovins finalitzen la seva etapa de secundària obligatòria, l’ESO, Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí treballa per l’orientació i la formació per tal de dotar d’eines d’ajut per fer front a aquesta decisió.

En acabar l’ESO,  el jovent vilanoví cal que pregui una decisió envers la opció formativa que volem endegar que serà en funció dels interessos, habilitats, itineraris formatius disponibles per proximitat, altres opcions… És per aquest motiu que s’organitzen xerrades que  proporcionen informació dels serveis que ofereix el Servei d’Orientació Laboral com ara  borsa de treball, webs per l’autoconeixement i cerca d’itineraris formatius, assessorament professional, assessorament en emprenedoria, etc.   I també s’edita un quadríptic “I després de l’ESO? de  les sortides professionals i formatives.

La sessió és conduïda per una orientadora laboral i mostra una presentació dels serveis que s’ofereix amb informació de webs, estadístiques… així com fa entrega d’un dossier informatiu i del  quadríptic a tots els/les alumnes assistents per tal de fer suport a la decisió dels alumnes a l’hora d’escollir l’itinerari a realitzar en acabar la ESO per al curs 2014-2015.

Els dies 28 de març, el 25 d’abril, el 30 d’abril, el 9 de maig i el 16 de maig, Promoció Econòmica ha organitzat sessions informatives per tal de facilitar la presa de decisions a l’alumnat dels alumnes de 4t ESO de l’Institut Pla de les Moreres i de l’UEC de l’IE Balmes. Així, al voltant de 100 alumnes que cursen educació secundària obligatòria en aquests dos Instituts, han participat per conèixer les diverses opcions formatives i ocupacionals.