Curs introductori al tractament d’imatge digital.

Curs per aprendre a fer servir un programa de retoc d’imatges, que us permetrà aplicar diversos recursos que el mateix programa ja té inclòs, com diversos filtres i efectes visuals que et faran obtenir fotografies curioses i quelcom originals.

1,8,15,22,29 de març

Horari: de 18 a 20h

A càrrec de: Marilú Martínez, Belles Arts.